3. Normativi in standardi

 1. Prva stopnja: traja 180 do 240 ECTS
 2. Druga stopnja: traja 60 do 120 ECTS
 3. Enoviti magistrski študiji – samo regulirani poklici EU
 4. Tretja stopnja: od 180 do 240 ECTS
 5. Redni študij traja 60 ECTS na leto, prilagojeno izvajanje oziroma »delni študij« traja 30–45 ECTS na leto
 6. Standard za posamezne visokošolske institucije:

  1. univerze morajo obsegati vsaj štiri znanstvena področja oziroma discipline (FRASCATI) in vsaj pet izobraževalnih področij (ISCED)
  2. univerze morajo vsaj 50 % kadra zaposlovati v oblikah rednega delovnega razmerja za večinski delež
  3. za strokovne študijske programe morajo visokošolske institucije izkazovati aktivno sodelovanje z gospodarstvom in najmanj 50 % kadra, ki poučuje na strokovnih študijskih programih, mora imeti vsaj triletne delovne izkušnje iz »neakademskega« okolja, tj. iz gospodarstva ali negospodarstva