7. Izvedbeni cilji, nosilci in kazalniki – povzetek

Visokošolski sistem

Struktura študija in visokošolskih kvalifikacij

Financiranje

Različnost in raznolikost

Kakovost in odgovornost

Internacionalizacija

Socialna razsežnost